ESCALATOR - Antropologia ( 1993 )


1. Szamiitogees lovagok
2. Das ist verboten
3. Antropologia - Doppel Variation
4. Arteria - Neurotikal Mix
5. Sohase mondd
6. Analizis - Target Mix
7. Antropologia - Nekrophilia Mix
8. Anatomia - Vertikal Mix
9. Amnezia - Vegetativ Mix
10. Időzített Bomba - Angina Pectoris
11. Helicopter - Achtung!
12. Human experiments